• Biliyor musunuz? Kredi/Puan bakiyelerinizle Alışveriş sayfamızda bir çok ürünü indirimli veya ücretsiz olarak satın alabilirsiniz.

 • Biliyor musunuz? Listelikte Para kazanmanız mümkün, detaylar için bu linke tıklayabilirsiniz.

 • Biliyor musunuz? Listelere entry ekleyerek katkıda bulunabilir, bilgiler paylaşabilirsiniz.

 • Biliyor musunuz? 100 onaylı entry eklerseniz 'Onaylı Yazar' statüsünde olabilirsiniz, bu statüde entry'ler daha hızlı yayınlanır.

 • Biliyor musunuz? Aklınıza takılan tüm konular/sorular için S.S.S sayfamızda yanıt bulabilirsiniz.

divan edebiyatı şairleri listesi

divan edebiyatı şairleri konu başlığında oluşturulan listeye göz atın, liste için eklemeler yapın, içerikleri değerlendirin.

divan edebiyatı şairleri listesi için eklenen 30 öge/entry var.

divan edebiyatı şairleri listesi ile ilgili benzer listeler için tıklayın.

liste ile ilgili bildiğiniz şeyleri paylaşarak liste içeriğine katkı verebilir, listeyi geliştirmeye yardım edebilirsiniz!

Liste ve diğer yöntemlerle kredi/puan bakiyeleri kazanabilir veya Listelik alışveriş'te yapacağınız alışverişlerde indirim olarak kullanabilirsiniz.

 
Şeyh Galip (1757 – 1799).
 • Divan Edebiyatı’nın son büyük şairidir.
 • Mevlevi şeyhidir.
 • Süslü, sanatlı, ağır bir dile sahip olan şair, Sebk-i Hindî akımının temsilcilerindendir.
 • Şiirlerinde musiki önemli yer tutar.
 • Düşünce ve tasvirlerle örülü yoğun bir hayal gücü vardır.
 • Bir dönem mahallileşme akımının etkisiyle hece ölçüsüyle bir türkü yazmıştır.
 • Nabi’nin Hayrâbâd’ından daha güzel bir eser yazmak iddiasıyla Hüsn ü Aşk adlı eseri yazmıştır.
Eserleri:

Divan
Hüsn ü Aşk (İlahi aşk temalı eser, alegorik olarak Hüsn [güzellik] isimli bir kız ile Aşk isminde bir erkeğin aşkını anlatan tasavvufi temele sahip bir mesnevidir.)
 
Entry ile ilgili ne düşünüyorsun?
Enderunlı Fâzıl (? – 1810).
 • Asıl adı Hüseyindir.
 • Mesnevi alanında ünlenmiş bir şairdir.
 • Zenannâme adlı eseri önemlidir.
 
Entry ile ilgili ne düşünüyorsun?
Keçecizâde İzzet Molla (1785 – 1829).
 • Sultan II. Mahmut’un dostudur.
 • Kendisine atılan bir iftira sebebiyle Keşan’a oradan da Sivas’a sürülmüştür.
 • Şairi Divan şiiri ile Tanzimat şiiri arasında bir köprü gibidir.
 • Sade bir dili vardır.
 • Aruz ölçüsünün yanında heceyi de kullanmıştır.
 • Mevlana, Nabi, Nedim ve Şeyh Galip’ten etkilenmiştir.
 • Seyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ına nazire olarak Gülşen-i Aşk adlı mesneviyi yazmıştır.
Eserleri:

Mihnet-i Keşan
Bahar-ı Efkar
Hazân-ı Âsar
 
Entry ile ilgili ne düşünüyorsun?
Enderunlu Vâsıf (? – 1810).
 • Enderun mektebinde yetişmiştir.
 • Eserlerinde hem klasik şiir özellikleri hem de mahallileşme akımının etkileri görülür.
 • Nedimden etkilenmiştir. Nedimden sonra şarkı nazım biçimini en çok kullanan sanatçıdır.
 • İstanbul kadınlarının konuşmalarını şiirlerine sıklıkla yansıtmıştır.
 • Enderunlu Vâsıf’ın bir Divan’ı vardır.
 
Entry ile ilgili ne düşünüyorsun?

Listeler için yorumlar

Üst Bottom