MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı ; sitenin genel işleyişini ve üyelerinin site içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

MADDE 2- (1) Bu kuralların kapsamı; site genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

MADDE 3- (1) Kuralların uygulanmasında; platform ve site tanımları Listelik.com’u ifade eder.

MADDE 3- (2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder. Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

MADDE 4- (1) Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.

MADDE 4- (2) Üyelerin sitede belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

MADDE 5- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz,ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

Hukuki uyuşmazlıklarda Listelik.com’un sorumluluğu

MADDE 6- (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

MADDE 7- (1) Sitede bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

MADDE 7- (2) Sitedeki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;

Üyenin iletisi silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 15 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 9- (1) Her üye; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.

MADDE 9- (2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 30 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 10- (1) Sitede yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere siteden uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik,

b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri,

c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik.

MADDE 11- (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler.

MADDE 11- (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ile 30 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 12- (1) Üye, sitedeki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.

MADDE 12- (2) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 13- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN’a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz, paylaşım yapılamaz, ticari eylemde bulunulamaz.

MADDE 13- (2) Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz, ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.

MADDE 13- (3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 14- (1) Sitede uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.

MADDE 14- (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 15- (1) Üyenin, siteden süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde;

Hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 ila 3 Ay süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 16- (1) Sitede diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine aykırı; hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;

Üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve 5 ila 60 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 17- (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler site genel kuralları dairesinde belirtilir.

MADDE 17- (2) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek , içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye siteden, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.

MADDE 17- (3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

a) Yukarıdaki fıkraya göre siteden haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, [email protected] e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin site kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.

b) Taleplerin asılsız olması veya site kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

MADDE 17- (4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, siteden 10 gün süreyle uzaklaştırılır

MADDE 18- (1) Site dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan veya benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

MADDE 18- (2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.

MADDE 19- (1) Hiçbir üye site dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

a) Avatar

b) İmza

c) Üye profil kısımları

d) Site geneli mesajlaşma alanları

MADDE 19- (2) Hiçbir üye site dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

MADDE 19- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 20- (1) Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;

Üye 1 ila 3 ay süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 21- (1) Sitede birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini [email protected] mail adresine mail göndererek açıkça belirtmek zorundadır.

MADDE 22- (1) Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.

MADDE 22- (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır. Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 23- (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

MADDE 23- (2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

MADDE 24- (1) Sitede açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz.

MADDE 24- (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.

MADDE 25- (1) Başka gerçek/tüzel kişilere ait web sitesi, yazılım, alan adı (domain) ve bu kurallarda yazılı olmayan ticari değerlerin satılması halinde;

Satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden ve aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; sınırsız süreyle siteden uzaklaştırılır.

MADDE 26- (1) Ticari niteliği haiz olan değerlerin satımında bir başkasının zor durumundan veya bilgisizliğinden istifade etmek maksadıyla aşırı sömürüye sebebiyet verilecek şekilde ticari değer satımı yapılamaz.

MADDE 26- (2) Yukarıdaki fıkraya göre kendi menfaatlerini ticari teamül gereği fazla tutan sözleşmeler geçersiz sayılır.

MADDE 26- (3) Bu madde yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye 30 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.

MADDE 27- (1) Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez , bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.

MADDE 27- (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 10 ila 365 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 28- (1) Sitede, Gittigidiyor ve Adwords gibi tıklama başı, gösterim bazlı ve satış ortaklığına sahip webmasterlara yönelik büyük reklam platformlarının üyelikleri satılamaz. (Adsense hariç)

MADDE 28- (2) Sitede yapılan database (veritabanı) satışlarında üye; bu veritabanının kendisine ait olduğunu ispatla mükelleftir. Bu tip değerler Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak şartıyla satış konusu olabilir.

MADDE 28- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı haller sergileyen üye 2 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.

MADDE 29- (1) Sitede satışı / takası yapılmak istenilen hizmet, web sitesi ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.

a) Satım konusu ürüne ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.

MADDE 29- (2) Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.

MADDE 29- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, site kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 30- (1) Açık artırma yoluyla hizmet, ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.

MADDE 30- (2) Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu unsurlar ilgili kategori kurallarına uygun düşmelidir.

MADDE 31- (1) Alıcıya özel hazırlanan ticari niteliği haiz hizmet, ürün ve benzeri değerler aşağıda yazılı haller dışında kopyalanmak veya lisans çoğaltmak suretiyle bir başkasına satılamaz, kullanımına sunulamaz.

a) Alıcıya özel hazırlanan bu değerlerin başkasına satılacağı veya kullanımına sunulacağı sözleşme yapılmadan önce açıkça belirtilmelidir.

b) Alıcı, kendisine özel hazırlanan değerleri, satıcı ile aralarındaki sözleşmeye aykırı düşecek şekilde bir başkasına satamaz, kullanımına sunamaz.

MADDE 31- (2) Bu maddenin 1. fıkrası ile 1. fıkranın a ve b bentlerindeki yükümlülüğe uymayan üye; 30 ile 60 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 32- (1) Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz.

MADDE 32- (2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye siteden 3 ila 15 gün süresince uzaklaştırılır.

MADDE 32- (3) Aynı kategori altında bir üye 3’den fazla ticari konu açamaz, açılan konular silinerek ilgili üye uyarılır. Uyarıya rağmen tekrarlanması halinde 1 ila 3 gün arasında ban cezası uygulanabilir.

MADDE 33- (1) Sitede bot veya benzeri içeriğe sahip ticari değer satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve site kurallarına aykırı davranılamaz.

MADDE 33- (2) Satım konusunu oluşturan bot, içeriği çekilen platformun içeriğini ve hukuki anlamda yayın haklarını ihlal edecek şekilde geliştirilemez

MADDE 33- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, yayıncının yasal haklarını ihlal eden üye uyarılır. Bu girişiminin devamı tespit edildiği takdirde üye; siteden 5 gün süresince uzaklaştırılır.

MADDE 34- (1) Site genelinde ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.

MADDE 34- (2) Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri bağışlamak isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.

MADDE 34- (3) Bu maddenin 1.fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üyenin konuları ve iletileri silinerek uyarılır. Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye 3 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.

MADDE 35- (1) Bu platformda ticari eylemlerde bulunan kişiler arasında güven ortamını sağlamayı hedefleyen Değerlendirme puanı sistemi, site genel kuralları ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.

MADDE 35- (2) Değerlendirme puanı sistemi 10 TL ve üstü ticari eylemlerde kullanılır.

MADDE 35- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye uyarı amacıyla 1 gün süresince siteden uzaklaştırılır. Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye 5 ila 7 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

MADDE 35- (4) Açılan şikayet konularına sadece konu sahibi ve şikayet edilen kişi cevap yazabilir bunun harici site karışıklığına neden olan ve yöneticilerin işini yapmasını engelleyen kullanıcılar süresiz uzaklaştırma alır.

MADDE 36- (1) Sitede açılan şikayet konularına sadece Yetkili/Yönetici yanıt verebilir herhangi bir şekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler minumum 3 gün olmak üzere Yetkilinin/Yöneticinin insiyatifinde uzaklaştırma alacaktır sürekli huy haline getirip yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.

MADDE 37- (1) Sitede ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Aynı şekilde minumum 3 gün olmak üzere uzaklaştırma alabilirsiniz.

MADDE 38- (1) Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etmek, kutsal değerler hakkında konu açmak, toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapmak veya tartışmak, kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini kendi misyonu çerçevesinde değiştirmeye çalışma (Müslüman olan bir kişiyi dininden döndürmeye çalışmak) kendi düşünce yapısını empoze etmeye çalışan kişiler sınırsız banlanır. Misyoner faaliyetler sürdürenlerin ise üyelikleri tamamen silinir. Sitemize kayıt olan tüm kullanıcılar site kurallarını kabul etmiştir...

MADDE 39- (1) Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen hareketlerde, yazışmalarda, bir üyeyi tehdit etmede, ticari eylemlerde vb. gibi etik olmayan hertürlü durumda bulunan üyelerin alcağı ceza Yöneticilerin insiyatifindedir.

MADDE 40- (1) Listelik.com Yönetimi “Oy” ile seçilen bir yönetim değildir. Bu sebeple yönetim ile ilgili konu açmak, yöneticilerin ve sitenin huzurunuzu bozmak, saygısızca, terbiyesizce yazılar yazmak yasaktır. Bu üyelerin alacağı ceza 1 aydan az olmamak üzere Yöneticilerin insiyatifindedir.

Üst Bottom