Listelik

Dinlerin ve inanan insanların yoğunluğunu yorumsuz bir şekilde sunuyorum.

Sintoizm

İnanan kişi sayısı: 4 Milyon

Şintoizm diğer dinlere karşı oldukça hoş görülü bir dindir. Japonya'nın yerli dinidir. Eski zamanlarda ise resmi diniymiş Japonya'nın. Belli bir kurucusu bulunmayan dinin tarihi M.Ö.VII yy kadar uzanıyor.

Cainizm

İnanan kişi sayısı: 4.2 Milyon

Cainizm tüm canlıların eşit olduğunu ve özellikle şiddet karşıtlığını savunur ve bu inanca göre her canlı ölümsüz ve sonsuz bir dine sahiptir. Kurucusu Nataputta Vardamana ya da diğer adıyla Mahavir’dir. Hindistan'ın azınlık bir bölümünde, ABD, Batı Avrupa ve Afrika’da büyüyen topluluklar halinde dünyada yer alır.

Konfüçyüsçülük

İnanan kişi sayısı: 6.4 Milyon

Konfüçyüs’ün öğretilerinden yola çıkarak gelişmiştir. Konfüçyüs yeni bir din oluşturmamış Çin’in eski bir din anlayışını yaşatmaya çalışmıştır.

Bahailik

İnanan kişi sayısı: 7 Milyon

Bahailiğin kurucusu, lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali’dir. Kendini “Mehdi” ilan etmesiyle başlar. Radikal fikirler ortaya koyması yüzünden İran’da işkence görür ve kurşuna dizilir. Ölümünden sonra Mirza Hüseyin Ali liderlik etmiştir.

Musevilik

İnanan kişi sayısı: 14 Milyon

Dinler tarihinden özel bir yeri olan bu din, en eski ilahi din olarak kabul edilir. Dinin en belirgin özelliği İsrail oğulları ile Tanrı arasındaki “ahd’e kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. Yahudiler, Tevrat’ta yer alan ifadelere dayanarak kendilerini, dünya milletleri arasından seçilmiş kavim olarak görürler.

Sihizm

İnanan kişi sayısı: 23 Milyon

Sihizm dinine inanan insanlara Sih denir. Sih Gurularının Tanrı’dan ilahi mesaj aldığına inanılır. Tek Tanrılı inanca sahiptir. Sih geleneğinde ölen kişilerin cesedinin yakılması geleneği yaygındır; fakat nadiren gömme vb. uygulamaları da görülmektedir.

Budizm

İnanan kişi sayısı: 708 Milyon

Siddhartha Gautama Budizm’in kurucusu olarak kabul edilir. Budizm’de her canlı sonsuz bir ölüm ve yeniden doğum döngüsü içinde, altı alem denilen farklı yaşam formları arasında tekrar tekrar var olur.

Hinduizm

İnanan kişi sayısı: 1 Milyar

Adından da belli olacağı üzere Hindistan ve çevresinde yaygındır. Bilinen en eski dindir. İnanışa göre Tanrı fark edilene kadar her varlık yeniden bedenlenir. Hinduizm dininde peygamber inancı vardır. Orta Doğu dinlerinden farklı olarak bu din peygamberleri Tanrı tarafından seçilmez. Dinsel bayramlar, haç, kutsal vahiyler ve evlerde tapınak görülen geleneklerdendir.

İslam


İnanan kişi sayısı: 1.3 Milyar

İslam, peygamberi Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda yayılmaya başlamıştır. Dünyadaki Müslümanların çoğu Ortadoğu’da, Afrika'nın ortasında ve kuzeyinde, Asya'nın batısı ve güneydoğusunda ve Balkanlar’da yaşamaktadır. Ayrıca Avrupa, Avustralya ve Amerika gibi diğer kıtalar da da on milyonlarca Müslüman yaşamaktadır.

Hristiyanlık

İnanan kişi sayısı: 2.1 Milyar

Orta doğu kökenli tek tanrılı din. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa’da, Amerika’da, Güney Afrika’da ve Avusturalya’da bulunmaktadırlar. Hristiyanlar için İsa Tanrının oğlu ve bizzat kendisidir. Binlerce mezhebi vardır. Başlıcaları; Roma Katolik Kilisesi (1.2 milyar kişi), Protestan kiliseler (360 milyon) ve Ortodoks Kilisesidir (170 milyon)

 
2 . entry aylia tarafından eklendi.        

En son oluşturulan listeler.

Listelik, kullanıcılar tarafından oluşturulan ve oylanan, içerikler ile para kazanılabilen ücretsiz bir liste platformudur.

Listelik ile her konuda bir liste oluşturabilir, mevcut listelere yeni öge/entry ekleyebilir, yorum yapabilir, mevcut liste ögelerini oylayabilir ve daha bir çok şey yaparak topluluğumuza katkıda bulunabilirsiniz.

İçeriklerinizi premium içerik olarak ekleyebilir ve satabilir, listelere entryler ekleyerek, yeni listeler oluşturarak veya diğer yöntemler ile kredi/puan kazanabilirsiniz. Kazandığınız kredi/puan bakiyeleriniz ile para kazanabilirsiniz. Hadi birlikte her şeyin listesini yapalım!

Kredi/Puan miktarınız

Kredi/Puan
0
Üst Bottom