İnsanlık suçu ile ilişkili tarihin en kötü insanları listesi

Adolf Hitler
Listelik

Adolf Hitler (20 Nisan 1889, Braunau am Inn – 30 Nisan 1945, Berlin), Avusturya doğumlu Alman politikacı, siyasi lider, teorisyen vedevlet adamı. 1919’da Alman İşçi Partisine (Deutsche Arbeiterpartei; DAP) üye olmasıyla başlayan politik yaşamı, bu partinin 1920’de Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; NSDAP) dönüşmesiyle devam etti ve 1921’de parti başkanlığına yükseldi. 1933’te, ülkede kurulan yeni koalisyon hükûmetinin başkanlığına atanmasıyla Şansölye(Reichskanzler) oldu. 1934’te, Cumhurbaşkanı’nın (Reichspräsident) makamını devraldı ve Führer (Lider) adında bir devlet başkanlığı makamı yarattı; devlet ve hükûmet başkanlıklarını Führer und Reichskanzler unvanını kullanarak bir arada yürüttü.
Nasyonal sosyalizmin kurucusu olup Almanya’yı 12 yıl boyunca bu öğretiyle yönetmiştir. Bir politikacı ve asker olmanın yanı sıra ressam ve yazar idi.
Hitler, Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Büyük Buhrandan güç kazandı. Propaganda ve karizmatik bir dille, alt ve orta tabakanın ekonomik istemlerine ümit veriyordu; bunun yanında da belli bir seviyede milliyetçilik, sosyalizm, antisemitizm, anti-komünizm ve anti-kapitalizm de sunuyordu. Ekonominin tekrar kurulması, yeniden silahlandırılmış bir ordu ve totaliter ve faşist bir rejimle; Hitler Almanya içerisindeki düzeni yeniden tesis etti ve güçlü bir ülke yarattıktan sonra, saldırgan bir dış politika izleyerek Alman “yaşam alanı”nı (Lebensraum) genişletmek amacıyla Polonya’ya saldırdı. Yıldırım savaşı (Blitzkrieg) taktikleri ve Mihver Devletleri ittifakı ile birlikte Avrupa′nın büyük bölümünü ve Asya’nın bir kısmını işgal etti.
ABD’nin II. Dünya Savaşı’na Müttefikler’in tarafında katılması ve Kızıl Ordu’nun ilerlemesi ile Alman ordusu gerilemeye başladı.
Sovyet güçlerinin 23 Nisan 1945’te Berlin’e girmesi ile Almanya’nın yenilgisi kesinleşmişti. Hitler; işgal altındaki Berlin’de, eşi Eva Hitler[2][3] (Eva Braun) ile yer altı sığınağında (Führerbunker)[4] 30 Nisan 1945 günü intihar etti. Cesedi -vasiyeti üzerine- takipçileri tarafından yakıldı. 8 Mayıs 1945’te Alfred Jodl’ın imzaladığı teslim belgesiyle Büyük Alman İmparatorluğu yıkıldı.
Hitler’in saldırgan dış politikası, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşının patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi, aşağı ırk olarak gördüğü en az 5.5 milyon insanın ölümüne neden oldu.

 
2 . entry rukiye tarafından eklendi.        
Josef Stalin
Listelik

Josef Stalin (asıl adı Yosif Visaryonoviç Cugaşvili) (d. 18 Aralık 1879[1]; Gori, Tiflis Guberniyası – ö. 5 Mart 1953, Moskova), Gürcü asıllı Sovyet devlet adamı, mareşal ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri (1922-1953). Lenin’in ölümünden sonra Komünist Parti Genel Sekreteri olarak nüfuzunu arttırdı ve 1927 yılında Sovyetler Birliği’nin lideri konumuna geldi. Marksist-Leninist ideolojinin ülkedeki uygulayıcısı oldu. Lakabı, Gürcü dilinde “Çivi” anlamına gelen “Koba”dır.

Ekim Devrimi’ni planlayan ve başarıya ulaştıran liderler arasında yer alan, Rus İç Savaşı’nda cephe komutanlığı yapan ve II. Dünya Savaşı’nda muzaffer olan Kızıl Ordu’nun başkomutanı Stalin özellikle 1930’lu yıllarda Sovyet ekonomisindeki büyük kalkınma ve II. Dünya Savaşı’ndaki zaferden dolayı Rusya’da önemli bir devlet adamı olarak kabul edilmektedir. Rusya’da yapılan bir ankette 20. yüzyılın en başarılı üçüncü lideri seçildi.[3] Tarihte oynadığı önemli rol dolayısıyla pek çok tarihçi ve yazarın hakkında araştırma yaptığı Stalin’e dair 1108 eser yazıldı. Stalin bu özelliği ile hakkında en fazla eser yazılan 17. kişi oldu.

 
3 . entry rukiye tarafından eklendi.        
III. Vlad
Listelik

Voyvoda III. Vlad Tepeş (d. 1431 Segeşvar, Macaristan Krallığı–ö. Aralık 1476 Bükreş yakınları, Eflak Prensliği), Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda (Rumence: Vlad Țepeș) 1448, 1456-1462 yılları arası ve 1476 yıllarında Eflak beyliğinin voyvodası (prens) idi.

Voyvoda III. Vlad düşmanlarını (özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini) kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçmiştir. Sonradan Bram Stoker’ın Drakula romanına ve Drakula filmlerine konu olmuştur.

 
4 . entry rukiye tarafından eklendi.        
Neron
Listelik

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (15 Aralık 37 – 9 Haziran 68)[1], esas adı Lucius Domitius Ahenobarbus olan ve aynı zamanda Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus olarak da bilinen, Julio-Claudian Hanedanı’nın beşinci ve son Roma İmparatoru. Nero, büyük amcası Claudius tarafından tahtın vârisi olarak evlatlık edinilmiştir. Nero Claudius Caesar Drusus olarak, İmparator Claudius’un ölümünün ardından, 13 Ekim 54’te Roma tahtına oturmuştur.

54 – 68 yılları arasında İmparatorluğu yöneten Nero, saltanatı boyunca dikkatini daha çok diplomasi, ticaret ve imparatorluğun kültürel sermayesinin arttırılması üzerine yöneltmiştir. Tiyatrolar yapılmasını emretmiş ve atletizm yarışmaları düzenlemiştir. Saltanatı sırasında, Part İmparatorluğu ile başarılı bir savaş yapılmış ve ardından barış müzakereleri yürütülmüş (58–63), 60–61 arasındaki Britinya İsyanı bastırılmış ve Yunanistan’la diplomatik bağlar güçlendirilmiştir. 68 yılında bir askeri darbe ile devrilen Nero, Roma Senatosu’nun idam tehdidi altında, katibi Epaphroditos’un yardımıyla kendini öldürmek zorunda kalmıştır.

Popüler tarih Nero’yu çapkın ve zorba olarak hatırlar; imparator ve Hıristiyanlara ilk zulmedenlerden biri olarak bilinir. Bu hikâyeler, bazı erken dönem Hıristiyan yazarlarla birlikte tarihçiler Tacitus, Suetonius ve Cassius Dio’un anlattıklarına dayanır. Öte yandan bazı eski kaynaklara göre Nero, halkın gözünde hükümdarlığı sırasında ve sonrasında oldukça popülerdi. Nero, güzel sanatlar, müzik ve spor etkinliklerinin coşkulu bir hamisiydi. Kendisini eleştirenler bunun imparatorluğun zararına olduğunu iddia etmişlerdir. Nero’nun saltanatını gerçekle kurguyu birbirinden tamamen ayırarak ele almak mümkün değildir. Fakat Nero’nun Roma yanarken lir çaldığı bilgisi yanlıştır. Yangın sırasında Nero, yangından 56 kilometre uzakta deniz kenarındaki yazlık evindeydi. Nero, haberi aldığında hemen Roma’ya gitti ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.

 
5 . entry rukiye tarafından eklendi.        
Mao Zedong
Listelik

Mao Zedong (Bu ses hakkında Mao Zedong (yardım·bilgi); Çince: 毛澤東; Pinyin: Máo Zédōng; d. 26 Aralık 1893 – ö. 9 Eylül 1976), Çinli devrimci ve siyasetçi. Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu. ÇKP Politbüro(1943-1976) ve ÇKP Merkez Komitesi Başkanı(1945-1976). Mao Zedong 2008 yılında yapılan bir araştırmada hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde 15.sırada yer almıştır.

Mao hakkındaki tartışmalar ölümünden yıllarca sonra bile hâlâ devam etmektedir. Taraftarlarına göre Mao, büyük bir devrimci önderdir ve görüşleri Marksizm’in gelişmiş yorumunu oluşturur. Çin’deki destekçileri, Mao’yu 20. yüzyıldaki büyük Çin devletini yaratan siyasi ve askeri lider olarak görürler. Günümüz modern Çin’inin Sun Yat-sen’den sonraki mimarı olarak görülmektedir.

Mao; Sağcı Karşıtı Kampanya, Büyük İleri Atılım, Kültür Devrimi gibi isimler verdiği, kollektifleştirmeyi de kapsayan çeşitli sosyo-ekonomik projeler geliştirdi. Bu projeler sayesinde güçlü, müreffeh ve eşitlikçi bir Çin yaratmayı hedefledi.

Günümüzde Çin’de hâlâ resmen saygı görmekle birlikte Çin hükümeti adını nadiren anmakta, Maoist siyasetten gitgide uzaklaşmaktadır. Ölümünden sonra Mao’nun Çin siyaseti üzerine olan etkisi giderek azalmıştır.

 
6 . entry rukiye tarafından eklendi.        
İvan Babuşkin
Listelik

İvan Babuşkin (Rusça: Иван Васильевич Бабушкин / Ivan Vasilyevich Babushkin) (takma adı: Nikolay Nikolaeviç) (d. 3 Ocak 1873, Vologda – 18 Ocak 1906, Mysovaya İstasyonu) Rus devrimci, Bolşevik hareketinin kurucularından.
Vologda eyaletinin Totemski bölgesinin Ledenskoe köyünde doğan Babuşkin, St. Petersburg’lu bir işçiydi. 1894 sonbaharında St. Petersburg’daki ilk ajitasyon bildirisini hazırlamakta etkin görev aldı ve bildiriyi kendisi dağıttı. İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği – St. Petersburg kurulduğunda hareketin etkin üyelerinden biri oldu ve tutuklanana kadar bu hareket içinde çalıştı. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin birleştirilmesi için yurtdışında bir gazete çıkartılmasını destekledi ve Iskra gazetesinde aktif olarak çalıştı. Daha sonra merkez bölgeden güneye geçti, Katerinoslov’da tutuklandı ve Aleksandrovsk’ta hapsedildi.

Bu hapishaneden hücresinin pencere demirlerini keserek diğer bir yoldaşıyla birlikte kaçtı. Yabancı dil bilmemesine karşın Londra’ya giderek, Iskra’nın buradaki merkezinde çalışmaya başladı. Tekrar Rusya’ya döndüğünde tutuklandı ve Verhoyansk’a sürgüne gönderdi. 1905’te çıkan aftan sonra Rusya’ya doğru yola çıktı, ancak Sibirya’da siyasi hareketliliğin canlı olması nedeniyle İrkutsk kuruluna katıldı. Burada yoğun bir propaganda faaliyeti ve ayaklanma hazırlığı örgütledi. Beş yoldaşıyla birlikte bir demiryolu arabasında, Çita’dan aldıkları büyük bir silah yükünü götürürken çarın acımasızlığıyla tanınan sadık generallerinden Paul von Rennenkampf’a bağlı askerler tarafından yakalandı. 6 militan da yargılanmadan Mysovaya istasyonunda çarlık askerleri tarafından kurşuna dizildiler. Militanların hiç biri kendi kimlikleri hakkında bilgi vermediklerinden Babuşkin’in kurşuna dizilmiş olduğu ancak 1910’da açığa çıkartılabildi.

 
7 . entry rukiye tarafından eklendi.        
Pol Pot
Listelik

Pol Pot, asıl adı ile Saloth Sar (19 Mayıs 1925 – 15 Nisan 1998) Kızıl Kmerler adlı gerilla teşkilatının kurucusu, 1976 ilâ 1979 yıllarında Kamboçya başbakanı. İktidarı döneminde Kamboçya’da tahminen 1.700.000 kişinin ölümüne yol açan bir baskı rejimi kurdu, bazı tarihçiler bu olayların bir soykırım olduğunu kabul etmektedir.

 
8 . entry rukiye tarafından eklendi.        
Idi Amin
Listelik

İdi Amin Dada Oumee (d. 1925, ö. 16 Ağustos 2003) 1971-1979 arasında devlet başkanlığı yapmış olan Ugandalı asker.
İdi Amin’in yönetimi sırasında politik baskı, etnik ayrımcılığın yanı sıra insan hakları ihlalleri yoğun şekilde gözlemlendi. Uluslararası gözlemciler ve insan hakları gruplarının tahminlerine göre, 100,000 ila 500,000 insan İdi Amin’in yönetimde olduğu dönemde öldürüldü.

 
9 . entry rukiye tarafından eklendi.        

En son oluşturulan listeler.

Listelik, kullanıcılar tarafından oluşturulan ve oylanan, içerikler ile para kazanılabilen ücretsiz bir liste platformudur.

Listelik ile her konuda bir liste oluşturabilir, mevcut listelere yeni öge/entry ekleyebilir, yorum yapabilir, mevcut liste ögelerini oylayabilir ve daha bir çok şey yaparak topluluğumuza katkıda bulunabilirsiniz.

İçeriklerinizi premium içerik olarak ekleyebilir ve satabilir, listelere entryler ekleyerek, yeni listeler oluşturarak veya diğer yöntemler ile kredi/puan kazanabilirsiniz. Kazandığınız kredi/puan bakiyeleriniz ile para kazanabilirsiniz. Hadi birlikte her şeyin listesini yapalım!

Kredi/Puan miktarınız

Kredi/Puan
0
Üst Bottom